Hoppa till huvudinnehållet

Vem ska göra riskbedömningen?

Arbetsgivaren ansvarar för att riskbedömningar görs. Ofta är det bra att börja med att anställda tillsammans gör en egen riskbedömning av arbetet med kemiska produkter och ämnen som de arbetar med. Dels ökar deras kunskap om de kemiska produkterna när de gör riskbedömningen, dels tillför de kunskap om hur de kemiska produkterna hanteras. Förmodligen klarar man en stor del helt på egen hand. Ibland dyker det upp svårigheter, och då kan man behöva hjälp av någon som är mer kunnig.

För att till exempel bedöma risken med nya ämnen som bildas, eller risken för inandning av luftföroreningar från kemiska produkter, kan man behöva ta hjälp av företagshälsovården eller annan kunnig konsult. Det kan till exempel behövas mätningar för att kontrollera hur höga halterna av ett ämne är i luften.