Hoppa till huvudinnehållet

Gallring av kemiska produkter och ämnen

Arbetet med kemiska produkter och ämnen blir enklare ju färre produkter man har. Undvik att köpa in olika produkter för samma ändamål (minska till exempel antalet olika skärvätskor, oljor eller rengöringsmedel). Ofta är det också lönsamt att minska antalet produkter.

Rensa ut sådana kemiska produkter som inte används och som förmodligen inte kommer att behövas. Finns det kemiska produkter i lager som inte använts på flera år? Finns det kemiska produkter som köpts in för ett speciellt ändamål och som inte behövs längre?

När ni rensar ut och gör av med kemiska produkter, glöm inte att också kasta säkerhetsdatabladen och ta bort produkterna ur er förteckning.

Det finns inga regler om att rensa bland kemiska produkter och ämnen, men det fortsatta arbetet förenklas om man gör sig av med det man inte använder.

Hantering av utgallrade produkter och ämnen

Det finns regler om hur man gör sig av med kemiska produkter eller ämnen:

Transporter

Mycket små mängder av utgallrade kemiska produkter, som enstaka burkar med rester av färg eller lösningsmedel, kan ibland lämnas till kommunal mottagningsstation. Då är det ofta bra att lämna dem i ursprungsförpackningen så att innehåll och märkning syns tydligt. Kontakta kommunen för mer information.

Lagar och förordningar

Riktlinjer för hur farligt avfall ska hanteras finns i SFS 2020:614 Avfallsförordning samt i Miljöbalken SFS 1998:808, i de delar som rör avfall.

I Miljöbalken, SFS 1998:808, 29 kap, finns regler om straff för den som uppsåtligen förvarar eller hanterar avfall så att människor eller miljö kan skadas.

Hitta på sidan