Hoppa till huvudinnehållet

Skyltning

Det ska finnas skyltning vid områden, lokaler och inhägnader där det lagras så stora mängder farliga kemiska produkter att det har betydelse för säkerheten. Exempel på detta är platser där ett läckage kan medföra hälsorisker eller där de kemiska produkterna skulle kunna förvärra en brand. 

Skyltarnas uppgift är i första hand att varna och vägleda personer som temporärt arbetar eller befinner sig i lokalen men skyltningen är även hjälpsam för räddningstjänsten. Varningsskylten ska utgöras av den/de faropiktogram som den kemiska produkten har. Om man förvarar flera olika sorters kemiska produkter i exempelvis ett skåp får man utesluta faropiktogram för den lägsta faran. Till exempel kan man utesluta faropiktogram för "Skadlig" om det även finns produkter som har faropiktogrammet "Giftig".

Skyltar med förbud, andra varningar och påbud ska också sättas upp på sådana ställen där det behövs för säkerheten. Det kan till exempel handla om att rökning är förbjuden eller att skyddskläder måste användas i lokalen.

Varningsskyltning för gasflaskor

Dörrar som leder in till ett utrymme eller lokal där en eller flera gasflaskor förvaras ska ha varningsskyltning med faropiktogrammet för gas under tryck samt tilläggstexten ”Gasflaskor - förs i säkerhet vid brandfara”. Det ska även finnas en skylt vid uppställningsplatsen där en gasflaska står om den inte är väl synlig. Vissa typer av gasflaskor innehållande koldioxid är undantagna från kravet.

Gasflaskor_300px.png

Placering

Se till att skyltar placeras på lämplig höjd antingen vid ingången till ett riskområde eller nära en särskild fara. Se till att belysningen är bra, så att skyltarna syns väl, att skyltarna hålls rena och hela och att uppmärksamheten på skyltarna inte störs exempelvis av för många skyltar eller dålig placering.

Läs mer

Märkning av rörledningar

Hitta på sidan