Hoppa till huvudinnehållet

Märkning av rörledningar

Rörledningar som är synliga och som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta. Märkningen ska placeras med lämpliga mellanrum vilket innebär att märkningen alltid ska kunna ses när man befinner sig längs ledningen.  Märkningen ska vara väl synlig i närheten av farliga ställen såsom vid ventiler och kopplingar. Vid genomgångar i väggar behöver märkningen finnas på båda si­dor.

Märkningen ska innehålla:

  • Produktens namn eller en identifierande beteckning
  • Faropiktogram (från säkerhetsdatablad eller egen klassificering)
  • Pil för strömningsriktningen

GasolRiktning.png

En rekommendation är att rörledningar har färgmärkning enligt svensk standard SS 741.

Rormarkning.png

Hitta på sidan