Hoppa till huvudinnehållet

Anmälan och tillstånd

Arbete med vissa kemiska produkter och ämnen och hantering av stora mängder kemiska produkter eller ämnen innebär ibland sådana risker att arbetet bara får göras av den som har tillstånd eller som gjort anmälan.

Läs mer om när tillstånd och anmälan krävs och hur man gör anmälan eller söker tillstånd.

Asbest 

Bekämpningsmedel 

Brand- och explosionsfarliga ämnen

Mobilt krossverk, asfaltverk eller betongstation

Arbete med mycket farliga ämnen

Metylenklorid

Den som importerar en kemisk produkt kan (på samma sätt som tillverkare av kemiska produkter och ämnen) behöva göra en verksamhetsanmälan. Vid import av mer än 100 kg kan man också behöva göra en produktanmälan.
Läs mer om vilka kemiska produkter det gäller och hur man gör:

Verksamhets- och produktanmälan vid import av kemisk produkt eller
ämne

Lagar och förordningar

Vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga regleras i:

Hitta på sidan