Hoppa till huvudinnehållet

Asbest - tillstånd

Arbete med asbest får bara göras av den som har tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillstånd beviljas företag för en viss tid eller arbetsuppgift. När man fått tillstånd, behöver man också anmäla var och när arbete med asbest ska göras (behövs inte om tillståndet är tidsbegränsat och gäller för ett speciellt objekt). Anmälan ska göras varje gång arbete startas på ett nytt objekt. Arbetsmiljöverket kan ompröva tillståndet för asbestarbete.

Tillstånd behövs inte för:

  • Enstaka rivning där den totala arbetsinsatsen för hantering av asbest eller asbesthaltigt material är mindre än en mantimme.
  • Borrning av enstaka hål i asbesthaltiga material, om arbetet tar mindre än en mantimme och borrmaskinen är försedd med utsug.
  • Demontering av asbesthaltiga bromsbelägg och andra friktionselement samt asbesthaltiga packningar.
  • Hantering av material som innehåller högst 1 viktprocent asbest

Ansökan om tillstånd för rivning av asbest

Ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbesthaltigt material som redan installerats

Ansökan om tillstånd för arbete med asbest i samband med forskning, utveckling och analys

Läs mer om asbest på Arbetsmiljöverkets webbplats

OBS! Saknas tillstånd för arbetet med asbest, utdöms en sanktionsavgift på 40 000 till 400 000:- vid rivning eller 15 000 till 150 000:- för annat arbete med asbest. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda.

Lagar och förordningar

Krav på tillstånd vid arbete med asbest finns i AFS 2006:1 Asbest.

Hitta på sidan