Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om tillstånd för hantering av asbestmaterial

Blankett för ansökan om tillstånd finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

OBS! Saknas tillstånd för arbetet med asbest, utdöms en sanktionsavgift på 15 000 till 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

I ansökan om tillstånd för bearbetning eller behandling av asbesthaltigt material som redan installerats, ska man redovisa

  • adressen till den plats där arbetet ska utföras
  • arbetsmetoden
  • arbetets omfattning
  • den typ av asbesthaltigt material som ska hanteras
  • datum för arbetets början och slut
  • beräknad mängd asbesthaltigt avfall, vem som ska transportera bort avfallet och var slutligt omhändertagande ska ske.

Till ansökan ska bifogas

  • hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet
  • intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och delta i arbetet
  • yttrande över ansökan från skyddsombud eller, om skyddsombud inte finns, regionalt skyddsombud.

När man fått tillstånd, behöver man också anmäla var och när arbete med asbest ska göras (behövs inte om tillståndet är tidsbegränsat och gäller för ett speciellt objekt). Anmälan ska göras varje gång arbete startas på ett nytt objekt.