Hoppa till huvudinnehållet

Metylenklorid

Metylenklorid får inte hanteras utan dispens från Kemikalieinspektionen.

För att få dispens Från Kemikalieinspektionen måste man kunna visa att följande kriterier är uppfyllda:

  • Tänkbara alternativ undersöks fortlöpande.
  • Något användbart alternativ som löser behovet finns ännu inte.
  • Användningen av trikloretylen eller metylenklorid innebär inte någon oacceptabel exponering.

Lagar och förordningar

I SFS 1998:944 Förordning om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter regleras att metylenklorid inte får säljas eller användas för yrkesmässigt (eller privat) bruk. Undantag och dispensmöjligheter regleras i KIFS 2017:7 Kemiska produkter och biotekniska organismer.

Hitta på sidan