Hoppa till huvudinnehållet

Brand- och explosionsfarliga ämnen

Behövs tillstånd?

Den som hanterar, överför eller importerar explosiva varor ska söka tillstånd hos kommunen. Det krävs också tillstånd för att sälja eller förvara fyrverkerier.

Enligt MSBFS 2013:3 måste man ha tillstånd om man vid ett och samma tillfälle hanterar större mängder brandfarliga gaser och vätskor. Tillstånd ska sökas i den kommun där verksamheten sker. Tillstånd krävs i följande fall;

Yrkesmässig hantering, inomhus av mer än:

 • 250 liter brandfarliga gaser,
 • 500 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,
 • 500 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och
 • 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

Yrkesmässig hantering, utomhus av mer än:

 • 1 000 liter brandfarliga gaser,
 • 3 000 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,
 • 3 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och
 • 50 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

Yrkesmässig hantering, vid publik verksamhet (till exempel teatrar, festivaler) av mer än:

 • 2 liter brandfarliga gaser där någon del av hanteringen sker inomhus,
 • 60 liter brandfarliga gaser där ingen del av hanteringen sker inomhus,
 • 100 liter extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler,
 • 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C, och
 • 10 000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C.

I föreskrifterna från MSB anges några undantag från dessa regler.

Läs mer

Tillståndsansökan för ny anläggning där brandfarliga vätskor och gaser ska hanteras

Förnyelse av tillstånd för befintlig anläggning där brandfarliga vätskor och gaser hanteras

Kontroll av om befintligt tillstånd gäller

Mer information finns i MSBs handbok Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Lagar och förordningar

Regler för tillstånd m m av brandfarliga och explosiva varor finns i SFS 2010:1011 Lag om brandfarliga och explosiva varor och MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Hitta på sidan