Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll om tillstånd gäller

Ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor anger hur ofta förnyelse av tillstånd behövs. Förnyelse av tillstånd behövs också om

  • verksamheten förändras så att de mängder av brandfarliga vätskor och gaser som hanteras överskrider de mängder som tillståndet gäller för
  • brandfarliga vätskor och gaser börjar hanteras på ett nytt sätt, så att brandrisken vid hanteringen förändras.