Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av om tillstånd gäller

Ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor anger hur ofta förnyelse av tillstånd behövs. Förnyelse av tillstånd behövs också om

  • verksamheten förändras så att de mängder av brandfarliga vätskor och gaser som hanteras överskrider de mängder som tillståndet gäller för
  • brandfarliga vätskor och gaser börjar hanteras på ett nytt sätt, så att brandrisken vid hanteringen förändras.