Hoppa till huvudinnehållet

Förnyelse av tillstånd

En ansökan med nedanstående innehåll ska lämnas till kommunens nämnd för plan- och byggfrågor.

I ansökan om förlängning av tillstånd bör ingå uppgifter om

  • bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning
  • förändringar av byggnader eller anläggningar sedan det förra beslutet
  • de mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras
  • senast upprättade klassning av riskområden, se vidare i SRVFS 2004:7,§ 4
  • senast gjorda riskutredning
  • föreståndare för hanteringen (ska ha anmälts till räddningsnämnden)
  • drift- och skötselinstruktioner
  • ytterligare uppgifter av intresse samt
  • underskrift av firmatecknare hos det företag som bedriver verksamheten.

Lagar och förordningar

Enligt MSBFS 2013:3 Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor måste man ha tillstånd om man vid ett och samma tillfälle hanterar större mängder brandfarliga gaser och vätskor.

Hitta på sidan