Hoppa till huvudinnehållet

Verksamhets- och produktanmälan vid import

Den som importerar kemiska produkter eller ämnen för eget bruk, måste göra en så kallad verksamhetsanmälan till produktregistret, om de produkter som importeras har vissa tullnummer (se bilaga 1). Krav på produktanmälan gäller även för kemiska produkter som innehåller avsiktligt tillsatta nanomaterial. Det finns krav på verksamhetsanmälan även för en del produkter som saknar faropiktogram. Kontrollera om de kemiska produkter och ämnen ni importerar finns med på listan över tullnummer eller kontakta Kemikalieinspektionen och fråga dem om ni måste göra verksamhetsanmälan. Verksamhetsanmälan ska göras innan eller när man börjar importera (inte efteråt).

Importerar ni mer än 100 kg av någon kemisk produkt per år? I så fall ska ni också göra en produktanmälan för produkten. Kravet på produktanmälan gäller för samma produkter som kravet på verksamhetsanmälan. I en del fall, kan man få hjälp av en handelsagent att göra produktanmälan.

Lagar och förordningar

Krav på verksamhets- och produktanmälan vid import men också vid tillverkning av kemiska produkter och ämnen finns i

  • Förordning (SFS 2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer, bilagan
  • Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS 2017:7), 3e kapitlet.

Regler om miljösanktionsavgifter för den gjort produktanmälan men inte lämnat uppgift om mängder som tillverkats eller förts in till Sverige under föregående år finns i Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter.

Hitta på sidan