Hoppa till huvudinnehållet

Arbete med mycket farliga ämnen

Nedan finns länkar till listor med de ämnen som inte får användas på svenska arbetsplatser (Grupp A) och de ämnen som får användas endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket (Grupp B). Information finns också om hur man gör när man söker tillstånd om man måste arbeta med ämnen som finns på listan för grupp B.

Bland ämnena på listan för grupp B finns några ämnen som det förekommer att arbetsplatser söker dispens för. Dessa ämnen och deras användningsområden är:

Hydrazin och dess salter

korossionsskydd i processvattnet till värmeanläggningar

Dimetylsulfat 

test av kolfilter

Hexahydroftalsyraanhydrid 

härdare i epoxiprodukter

Metyltetrahydroftalsyra-anhydrid 

härdare i epoxiprodukter


De flesta av ämnena på listan för grupp B som det söks tillstånd för användning av, används främst vid kemiska analyser och synteser (tillverkning av nya kemiska ämnen), till exempel:

Diazometan 

kemiska synteser

Dietylsulfat 

kemiska synteser, bl a etylering och aklylering

Dimetylsulfat 

kemiska synteser (metylering, alkylering)

Hexahydroftalsyraanhydrid 

kemiska analyser

Hydrazin och dess salter 

kemiska synteser och analyser

4,4-Metylendianilin 

kemiska analyser

Metyltetrahydroftalsyraanhydrid 

kemiska analyser

Tioacetamid 

kemiska analyser och synteser

 

Listor med ämnen som inte får användas

Lagar och förordningar

I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, finns en lista över kemiska ämnen som inte får hanteras eller får hanteras endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. Dessa ämnen finns i Grupp A och B i Bilaga 1.

Hitta på sidan