Hoppa till huvudinnehållet

Ämnen som kräver tillstånd (Grupp B)

Följande ämnen får inte hanteras utan tillstånd av Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller produkter som innehåller något av nedanstående ämnen i en halt av 1 viktprocent eller mer.

Undantag finns

  • Lagerhållning och transport av obrutna förpackningar kräver inte tillstånd från Arbetsmiljöverket.

OBS! Om något av nedanstående ämnen hanteras utan tillstånd från Arbetsmiljöverket, ska arbetsgivaren betala en sanktionsavgift på mellan 15 000 och 150 000 SEK. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

Cancerframkallande ämnen CAS-nr
p-Aminoazobensen 60-09-3
Auramin (4,4-imidokarbonyl-bis (N,N-dimetylanilin)) 492-80-8
Bensalklorid 98-87-3
Bensotriklorid  98-07-7
β-Butyrolakton 3068-88-0
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-diaminoanisol) 615-05-4
2,4-Diaminotoluen (2,4-Toluendiamin) 95-80-7
Dianisidin (3,3-dimetoxibenzidin) 119-90-4
Diazometan 334-88-3
1,2,3,4-Diepoxibutan 1464-53-5
Dietylsulfat 64-67-5
3,3-Diklorbenzidin 91-94-1
2,2-Diklordietyleter 111-44-4
2,2-Diklorodietylsulfid (senapsgas) 505-60-2
3,3 Dimetylbenzidin (o-Tolidin) 119-93-7
1,1-Dimetylhydrazin 57-14-7
1,2-Dimetylhydrazin 540-73-8
Dimetylsulfat 77-78-1
Etylenimin (aziridin) 151-56-4
Etylmetansulfonat (EMS) 62-50-0
Fenyl-β-naftylamin 135-88-6
Metylmetansulfonat (MMS) 66-27-3
Monometylhydrazin 60-34-4
α-Naftylamin 134-32-7
N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin) 62-75-9
1,3-Propansulton 1120-71-4
β-Propiolakton 57-57-8

1,2-Propylenimin

75-55-8
Tioacetamid 62-55-5
Tris (2,3-dibrompropyl)fosfat 126-72-7
Uretan (etylkarbamat) 51-79-6

 
Sensibiliserande ämnen

 
2,4-Diaminotoluen (2,4-Toluendiamin) 95-80-7
3,3-Diklorbenzidin 91-94-1
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotiourea-dihydroklorid (PBA 1) 16111-27-6
Hexahydroftalsyraanhydrid 85-42-7
13149-00-3
14166-21-3
Metylhexahydroftalsyraanhydrid 25550-51-0
19438-60-9
48122-14-1
57110-29-9
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid 26590-20-5
34090-76-1
1694-82-2
3425-89-6
5333-84-6
42498-58-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid 85-43-8
935-79-5
Tetraklorftalsyraanhydrid 117-08-8

 
Reproduktionsstörande ämnen

 
Etylentiourea 96-45-7

 

Lagar och förordningar

I AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, Bilaga 1, finns regler om vilka ämnen som får hanteras endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket.

Regler om sanktionsavgifter finns också i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, §§ 47, 48 och 52.

Hitta på sidan