Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om tillstånd för arbete med speciellt farliga ämnen

I ansökan om tillstånd ska följande redovisas:

  1. Vilket ämne eller vilken produkt som ska hanteras.
  2. Beskrivning av arbetsmetod, det vill säga hur man arbetar med det kemiska ämnet.
  3. Syfte med hanteringen.
  4. Tid för vilken tillstånd söks.
  5. Vilken maximal mängd ni tror ni behöver ha åt gången och hur stor mängd totalt ni tror att ni kommer att förbruka.
  6. Hur många personer som berörs.
  7. Skälet till att andra mindre hälsofarliga ämnen eller produkter inte kan användas.
  8. Yttrande från skyddsombud för berörda arbetstagare.
  9. Riskbedömning och för arbetet upprättade hanterings- och skyddsinstruktioner.

Om det behövs ska det tillstånd som Arbetsmiljöverket beviljar för hantering av ämnet innehålla krav på återkommande exponeringsmätningar eller medicinsk kontroll.

Ansökan om tillstånd skickas till Arbetsmiljöverket. För adress till de olika disktrikten, se Arbetsmiljöverket.

Tillstånd lämnas inte om mindre hälsofarligt ämne eller produkt kan användas.