Hoppa till huvudinnehållet

Bekämpningsmedel

För användning av bekämpningsmedel kan det krävas tillstånd. Ofta är tillståndet kopplat till ett krav på utbildning.

Träimpregnering

Tillstånd krävs för att använda bekämpningsmedel av klass 1 för behandling av trä. För att få tillstånd krävs utbildning. Arbetsmiljöverket utbildar samt utfärdar tillstånd och utbildningsbevis. Utbildningsbeviset får vara högst fem år gammalt. Har man äldre utbildningsbevis, ska man gå Arbetsmiljöverkets utbildning igen.

Bekämpningsmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel

Tillstånd krävs för bekämpningsmedel klass 1 och 2 som har tilläggsbeteckningen L och som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Tillståndet gäller i fem år, varefter fortbildning krävs.

För att få tillstånd krävs att man:

  • Fyllt 18 år.
  • Har gått igenom och fått godkänt på utbildning som krävs.

Bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur

Tillstånd krävs för arbete med bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur, Klass 1 So och SoX. Tillståndet gäller i fem år, varefter fortbildning eller särskilt prov krävs.

För att få tillstånd krävs att man har:

  • Praktisk erfarenhet.
  • Fyllt 18 år.
  • Gått igenom och fått godkänt på utbildning som Jordbruksverket kräver och som länsstyrelserna svarar för.
Hitta på sidan