Hoppa till huvudinnehållet

Bekämpningsmedel

Antifoulingbehandling

Tillstånd krävs för att använda bekämpningsmedel av klass 1 för antifoulingbehandling. För att få tillstånd krävs utbildning.
Arbetsmiljöverket utbildar samt utfärdar tillstånd och utbildningsbevis. Utbildningsbeviset får vara högst fem år gammalt. Har man äldre utbildningsbevis, ska man gå Arbetsmiljöverkets utbildning igen.

Träimpregnering

Tillstånd krävs för att använda bekämpningsmedel av klass 1 för behandling av trä. För att få tillstånd krävs utbildning.
Arbetsmiljöverket utbildar samt utfärdar tillstånd och utbildningsbevis. Utbildningsbeviset får vara högst fem år gammalt. Har man äldre utbildningsbevis, ska man gå Arbetsmiljöverkets utbildning igen.

Försäljning av växtskyddsmedel

Den som säljer och distribuerar växtskyddsmedel ska ha minst en person med utbildning om användning av växtskyddsmedel. Utbildningen som arrangeras av länsstyrelsen ska dokumenteras med utbildningsbevis.

Vid försäljning av växtskyddsmedel ska en person med giltigt utbildningsbevis finnas tillgänglig (på plats eller telefon) för att svara på frågor om användning av medlet, hälso- och miljörisker vid användning och åtgärder för att hantera riskerna.

Försäljning av växtskyddsmedel av klass 1 och 2 får endast ske till den som har användningstillstånd eller ett giltigt utbildningsbevis för användning av växtskyddsmedel.

Bekämpningsmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel

Tillstånd krävs för bekämpningsmedel klass 1 och 2 som har tilläggsbeteckningen L och som är avsedda för jordbruk, skogsbruk och trädgårdsskötsel. Tillståndet gäller i fem år, och sedan krävs fortbildning.
För att få tillstånd krävs att man

  • fyllt 18 år
  • har gått igenom och fått godkänt på den utbildning som krävs.

Bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur

Tillstånd krävs för arbete med bekämpningsmedel mot ohyra och skadedjur, Klass 1 So och SoX. Tillståndet gäller i fem år, och sedan krävs fortbildning eller särskilt prov.

För att få tillstånd krävs att man har

  • praktisk erfarenhet
  • fyllt 18 år
  • gått igenom och fått godkänt på utbildning som Folkhälsomyndigheten kräver.

KemiGuiden behandlar inte arbete med bekämpningsmedel i detalj.

Hitta på sidan