Hoppa till huvudinnehållet

UV-härdande akrylatlacker och -färger

För arbete med akrylater finns krav på utbildning, läkarundersökning och mätning

Akrylater och cyanoakrylater

För att minska hälsoriskerna vid arbete med UV-härdande akrylatlacker och akrylatfärger kan man göra följande:

 • Kontrollera att UV-lamporna ger rätt stråldos. Risk finns annars att akrylaterna inte blir fullständigt uthärdade.
 • Maskiner och utrustning som kan avge ångor eller damm ska stå i en lokal med god ventilation.
 • Minska spridning av aerosol från tryckpressarna genom att reglera temperaturen och anpassa tryckerimaskinernas hastighet till viskositeten hos tryckfärg eller trycklack.
 • Tryckpressarna bör vara försedda med temperaturmätare och kontrollinstrument för valsar och UV-enheter.
 • Inkapsling av tryckverket eller automatisering av färghanteringen (färgpåfyllning, färgbyte, valsrengöring med mera) är andra åtgärder som hindrar att personal exponeras för akrylater.
 • Vid rengöring av exempelvis valsar kan man komma i kontakt med ohärdad akrylatlack. Använd nitril-engångshandskar eller neopren-handskar om lösningsmedel också används.

Hindra spridning av lack genom att:

 • Använda automatiskt eller slutet system för påfyllning av lack.
 • Valla in platsen där lack hanteras eller förse den med uppsamlingsbehållare under gallerdurk. Placera appliceringsutrustningen över sådan uppsamlingsbehållare.
 • Använda dubbelverkande membranpump för lackpumpning.
 • Förse valsarnas sidostycken med rör och slangar som ansluts till membranpumpen.
 • Automatisera rengöringen genom att till exempel förse valsmaskinen med spol- och borstsystem.

Lagar och förordningar

Regler om akrylater finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 37§ a-g.

Hitta på sidan