Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar om Kemiguiden

1. Skillnad ämnen och produkter

Vad är det för skillnad på kemiska ämnen och kemiska produkter?

Svar: I KemiGuiden har vi valt att använda orden kemiska ämnen för rena kemiska substanser (som består av ett enda ämne), som aceton, trikloretylen eller bly. Kemiska produkter använder vi när det handlar om blandningar av kemiska ämnen (de senare kallas ibland beredningar) och kemiska produkter som säljs under ett varunamn. De allra flesta kemiska produkter, som färg, rengöringsmedel, avfettningsmedel m m är blandningar av flera kemiska ämnen. ”Kemikalier” kan vara både rena kemiska ämnen och blandningar i form av kemiska produkter.

2. Information visst ämne

Jag letar efter information om riskerna med ett kemiskt ämne som vi arbetar med, men jag hittar ingenting i KemiGuiden. Vad ska jag göra?

Svar: KemiGuiden innehåller ingen information om risker med kemiska ämnen. KemiGuiden ger tips om hur ni ska göra för att få fram sådan information.

  • Förpackningar till kemiska ämnen och produkter som är farliga, ska vara märkta med piktogram eller farosymboler som visar vilka riskerna är. Ni måste känna igen piktogrammen/farosymbolerna och veta vad de betyder. KemiGuiden ger information om de olika piktogrammen/farosymbolerna.
  • Leverantören är skyldig att lämna säkerhetsdatablad (varuinformationsblad) för kemiska ämnen och produkter som är farliga. KemiGuiden hjälper er att få fram information om riskerna och annan viktig information från säkerhetsdatablad.
  • Att bedöma risker handlar inte bara om risker med kemiska ämnen eller produkter, t ex hälsofarlighet, utan också om hur ni hanterar det kemiska ämnet eller produkten. Gör en egen riskbedömning med hjälp av de metoder som beskrivs i KemiGuiden.
  • Glöm inte att riskbedöma ämnen som kan bildas under arbete eller process.
  • Om det finns risker, behöver ni vidta åtgärder. KemiGuiden ger tips om olika typer av åtgärder.

Läs mer om riskbedömning

De regler som finns om kemiska produkter och ämnen, utgår från att punkterna ovan fungerar på arbetsplatserna. Det innebär att ni på arbetsplatsen ska ha information om de kemiska ämnen som ni hanterar och som bildas, genom märkning på förpackningen och säkerhetsdatablad eller på annat sätt. KemiGuiden har utvecklats som hjälp för små företag att klara det som krävs på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt. 

3. Ämnen och risk

Jag har sökt på några ämnen i KemiGuiden bl a kvarts och bly och fått fram en del information, men inte speciellt mycket om riskerna. Varför inte?

Svar: De ämnen du sökt på är sådana ämnen som regleras särskilt i föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Sådana ämnen är bl a kvarts, bly, isocyanater (som används vid tillverkning av polyuretan), epoxi, kadmium samt ämnen som finns upptagna på listor över speciellt farliga ämnen (bl a cancerframkallande ämnen) som inte får användas i arbetslivet, mer än i undantagsfall. KemiGuiden redovisar vilka krav som finns för dessa ämnen och ger tips om vad man kan göra för att klara gällande krav. När det gäller information om riskerna, se även svaret på fråga 2.

4. Information viss produkt

Jag sökte i KemiGuiden på en kemisk produkt, men fick ingen information om riskerna. Varför inte

Svar: KemiGuiden innehåller ingen information om risker med de tiotusentals kemiska produkter som finns på den svenska marknaden. Däremot innehåller KemiGuiden information om hur ni får fram sådan information utgående från den information som ni redan har på arbetsplatsen i form av märkning av förpackningarna och säkerhetsdatablad (varuinformationsblad). Se även svaret på fråga 2 som rör kemiska ämnen.

Hitta på sidan