Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om arbete med asbest i samband med forskning, utveckling och analys

Blankett för ansökan om tillstånd finns på Arbetsmiljöverkets hemsida.

OBS! Saknas tillstånd för arbetet med asbest, utdöms en sanktionsavgift på 15 000 till 150 000:-. Avgiftens storlek bestäms av antalet anställda hos arbetsgivaren.

I ansökan om tillstånd för forskning, analys och utveckling ska man redovisa

  • adressen till den plats där arbetet ska utföras
  • ändamålet med hanteringen
  • den typ av asbest eller asbesthaltigt material som ska hanteras
  • beräknad mängd asbest eller asbesthaltigt material som ska hanteras
  • den tidsperiod ansökan avser
  • beräknad mängd asbesthaltigt avfall, vem som ska transportera bort avfallet och var avfallet slutligt omhändertagande ska ske. 

Till ansökan ska bifogas

  • hanterings- och skyddsinstruktioner för arbetet
  • intyg om asbestutbildning för dem som ska leda och delta i arbetet
  • yttrande över ansökan från skyddsombud eller, om skyddsombud inte finns, regionalt skyddsombud.

När man fått tillstånd, behöver man också anmäla var och när arbete med asbest ska göras (behövs inte om tillståndet är tidsbegränsat och gäller för ett speciellt objekt). Anmälan ska göras varje gång arbete startas på ett nytt objekt.