Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av kunskap

Att de som arbetar med kemiska produkter och ämnen känner till riskerna med dem är förstås viktigt. Samtidigt kan det vara svårt att alltid veta att alla som kommer i kontakt med kemiska produkter verkligen har de kunskaper de borde ha.

Kontrollera om det finns andra som också behöver kunskap, exempelvis:

  • de som arbetar i de lokaler där de kemiska produkterna används
  • de som tillfälligtvis arbetar med de kemiska produkterna
  • vikarier
  • tillfälligt anställda
  • praktikanter
  • inhyrd personal
  • reparatörer, städare och andra som vistas i lokalerna.

Att få utbildning är en sak, men att ha lärt sig en helt annan.

Kontrollera att de som arbetar med kemiska produkter verkligen har lärt sig det de behöver veta.

  • Vet alla vad faropiktogrammen på förpackningarna betyder?
  • Vet alla vilka risker som är allvarligast?
  • Använder ni nya kemiska produkter? Vet i så fall alla som arbetar med dessa produkter vilka riskerna är och hur de ska skydda sig?

 

Lagar och förordningar

Regler om arbets- och skyddsinstruktioner finns i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, (de kallas där för hanterings- och skyddsinstruktioner).

Regler om första hjälpen och krisstöd finns i AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd.

Hitta på sidan