Hoppa till huvudinnehållet

Skyddshandskar

En skyddshandske fungerar olika bra för olika ämnen, beroende på vilket material den är gjord av. I säkerhetsdatablad för kemiska produkter finns ofta rekommendationer om vilka material i skyddshandskar som skyddar mot produkten. Leverantörer av skyddshandskar vet också vilka handskmaterial som skyddar mot vad. Vid köp av nya handskar, ange vilka ämnen handskarna ska skydda mot och be leverantören hjälpa till att välja handskar av rätt material.

För den som själv vill kontrollera vilka handskmaterial som fungerar mot vilka kemiska ämnen finns information i Arbetsmiljöverkets broschyr Akta Händerna - välj rätt skyddshandskar mot kemikalier.

Skyddshandskar kan ge ett gott skydd mot kemiska ämnen, men det är viktigt att använda dem på rätt sätt. Tänk på följande:

  • Den som ska använda handskarna ska själv vara med och prova ut dem. Handskar som man fått prova ut och som känns bra, blir använda. Handskar som inte känns bra vill man kanske inte använda.
  • Byt handskar regelbundet. Om handskarna används för ämnen som kan tränga igenom dem kan de behöva bytas dagligen eller till och med flera gånger dagligen.
  • Byt handskar direkt om de går sönder eller om de blir smutsiga på insidan. Att arbeta med handskar som är smutsiga invändigt kan ur risksynpunkt jämföras med att arbeta utan handskar.

Lagar och förordningar

Regler om personlig skyddsutrustning finns i AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning och i EU-förordningen om personlig skyddsutrustning 2016/425.

AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 16 §, sägs att personlig skyddsutrustning ska användas när inga andra åtgärder fungerar eller inte ger ett tillräckligt bra skydd. I riskbedömningen ska det enligt § 40 dokumenteras om och när personlig skyddsutrustning ska användas.

Hitta på sidan