Hoppa till huvudinnehållet

Blybatterier

Blybatterier som ingår i exempelvis truckar, städmaskiner och monteringsvagnar innehåller svavelsyra som är frätande. Laddning av blybatteri innebär också risk för brand och explosion, eftersom det bildas vätgas och syrgas. Tillsammans med luft bildar dessa gaser explosiv knallgas.

Startbatterier till fordon som drivs med bensin eller diesel behandlas inte här.

Gör så här för att minska riskerna vid laddning och underhåll av blybatterier:

Utformning av blybatteriet

 • Batterier med flamspärrande ventiler förhindrar att en gnista antänder gasen i batteriet.
 • Batterier med automatisk vattenpåfyllning minskar risken för stänk av batterisyra.

Kunskap om riskerna

 • Alla som laddar och underhåller blybatterier ska ha kunskap om vilka risker som finns och hur arbetet utförs på ett säkert sätt. Utbildning om detta kan man till exempel få i samband med truckförarutbildning. Annan personal får endast sköta laddning om batteriet inte kan överladdas och om laddning endast görs genom anslutning till laddningskabel eller med inbyggd laddare och spänningsmätning.
 • Se till att skriftliga skötselinstruktioner finns på laddningsplatsen alternativt vid batteriet, i fordonet eller i maskinen. Batterileverantören eller tillverkaren kan lämna underlag för skötselinstruktioner.

Åtgärder vid laddningsplats

 • Ladda och underhåll blybatterier i ett väl ventilerat rum eller på särskild plats som avskärmats med material som inte leder elektricitet. Golvet får inte vara belagt med isolerande material, eftersom det kan leda till gnistor från statisk elektricitet. Om enstaka fordon eller maskin laddas räcker det att laddningsplatsen markeras med varselmärkning, till exempel svartgula markeringar.
 • Laddningsplatsen ska ha förbudsskylt som anger att utrymmet är en laddningsplats och att det råder förbud mot öppen eld och annat som kan antända eventuell knallgas.
 • För att minska risken för explosioner, kan batteriladdaren vara förreglad över ventilationsfläkten, så att laddaren bara fungerar om fläkten går.
 • Placera inte laddningsplatsen nära ingången till personalutrymme eller nära platser där många personer passerar.
 • Stänk av batterisyra kan skada ögat om den inte sköljs bort mycket snabbt. Möjlighet till ögonspolning samt tvättmöjlighet ska därför finnas nära laddningsplatsen. Det enklaste är att ha en ögondusch kopplad till vattenkranen i ett tvättfat. Ögonduschen kan kompletteras med ögonflaska. Spola ögonen minst 10 minuter efter stänk av batterisyra. Se Ögonspolning och nöddusch.
 • Ha brandsläckare nära till hands på väl markerad plats. Se till att inget blockerar brandsläckaren.

Åtgärder vid laddning och underhåll av blybatterier

 • Se till att laddaren är strömlös när den kopplas till eller från batteriet.
 • Se till att inget annat underhåll av batteri utförs när laddning pågår.
 • Förhindra att statisk elektricitet uppkommer. Den som arbetar med batterierna får till exempel inte ha skor med isolerande sulor.
 • Vid underhåll av batteri får inga ringar, armband eller löst hängande halskedjor av metall användas. Om de kommer i kontakt med batteriet kan det bli kortslutning och man kan skadas av elektricitet.
 • Skyddsglasögon eller visir ska användas om det finns risk för syrastänk i samband med batteriunderhåll, se Skyddsglasögon och visir.

Lagar och förordningar

Regler om blybatterier finns I AFS 1988:4 Blybatterier.

Hitta på sidan