Hoppa till huvudinnehållet

Risk- och skyddsinformation vid tillverkning eller blandning

Om man tillverkar eller blandar kemiska produkter eller ämnen, även om det bara är för eget bruk på arbetsplatsen, har man ansvar för att utarbeta eller skaffa nödvändig skriftlig risk- och skyddsinformation. Denna information ska innehålla uppgifter om hälsa och säkerhet som motsvarar vad en leverantör skulle ha lämnat, det vill säga motsvarande informationen i säkerhetsdatabladet.

Risk och skyddsinformation behövs inte

  • för ämnen som används i liten skala på lab. Då räcker det att förteckna ämnet och dokumentera riskbedömningen.
Säkerhetsdatabladen för de ursprungliga komponenterna är ett viktigt underlag för risk- och skyddsinformationen för blandningen. I säkerhetsdatabladen finns också uppgifter under rubrik 10 (stabilitet och reaktivitet) om vad som inte bör blandas.

Lagar och förordningar

Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 7 §, krävs skriftlig risk- och skyddsinformation även i de fall då det inte finns något säkerhetsdatablad, t ex vid egen framställning av kemiska produkter.

Hitta på sidan