Hoppa till huvudinnehållet

Risk- och skyddsinformation vid import

Den som importerar kemiska produkter för att använda i sin egen verksamhet har ansvar för att utarbeta eller skaffa nödvändig skriftlig risk- och skyddsinformation. Denna information ska innehålla uppgifter om hälsa och säkerhet som motsvarar vad en leverantör skulle ha lämnat, det vill säga motsvarande informationen i säkerhetsdatabladet.

Om den kemiska produkten köps från en leverantör inom EU, ska leverantören lämna säkerhetsdatablad på svenska. Ibland översätts utländska säkerhetsdatablad till svenska, men det räcker inte att enbart översätta dem. De måste också anpassas till svensk lagstiftning.

Lagar och förordningar

Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 7 §, krävs skriftlig risk- och skyddsinformation på svenska eller på för arbetstagarna förståeligt språk, även i de fall då det inte finns något säkerhetsdatablad, t ex vid direktimport av kemiska produkter.

Vid import, krävs enligt Miljöbalken SFS 1998:808, 29 kap, 6 § produktinformation, bl a märkning och säkerhetsdatablad som lämnar de uppgifter som behövs till skydd för människors hälsa eller miljön.

Hitta på sidan