Hoppa till huvudinnehållet

Jämförelse med äldre farosymboler

Faropiktogram har ersatt de äldre orange farosymbolerna. Som komplement till faropiktogrammen anges signalord Fara eller Varning. De gamla farosymbolerna hade farobeteckningar Frätande, Oxiderande, Miljöfarlig m.fl. Dessa försvinner i den nya märkningen.

Faro- och skyddsangivelser kompletterar faropiktogrammen och ersätter de gamla risk- och skyddsfraserna. I praktiken är faroangivelserna enligt det nya systemet ganska lika riskfraserna, och detsamma gäller för flera av skyddsangivelserna och skyddsfraserna. Det finns också kemiska produkter som enbart är märkta med faroangivelse/riskfras, men inte har faropiktogram eller signalord. 

De nya faropiktogrammen ska användas från 1:a juni 2015. För kemiska produkter som redan är förpackade och finns på marknaden kan de äldre farosymbolerna och risk- och skyddsfraserna användas ytterligare två år. Efter den  1:a juni 2019 måste alla produkter med den gamla märkningen vara ommärkta hos alla företag. 

Tabellen visar en översikt över de nya faropiktogrammen och ungefär vilken eller vilka farosymboler som motsvarar de nya piktogrammen. Överensstämmelsen är inte exakt. Gränserna för när respektive faropiktogram och farosymboler ska användas, skiljer sig åt. Det finns detaljer som skiljer symbolerna åt, till exempel vid vilka halter en viss symbol ska användas. För de fysikaliska farorna (brand, explosion och liknande) skiljer det mycket mellan det hittills rådande och det nya systemet. Översikten får därför inte användas vid formulering av till exempel säkerhetsdatablad med nya faropiktogram.