Hoppa till huvudinnehållet

Oförklarliga besvär och sjukdomar

När kemikaliearbetet fungerar bra, ska riskerna vid arbete med kemiska ämnen och produkter vara små. Trots det förekommer det att människor får besvär eller blir sjuka av att arbeta med kemiska produkter. Det kan bero på att:

  • Man arbetar med ämnen där hälsorisker och egenskaper är dåligt kända. Saknas kunskap, blir informationen i säkerhetsdatablad ofullständig och till och med missvisande, och riskerna kan då underskattas.
  • Någon som redan är allergisk, kommer i kontakt med ämnen han eller hon är allergisk mot. För den som redan är allergisk, kan det räcka med mycket låga halter för att få allergiska symptom, till exempel ett astmaanfall.
  • Ämnena samverkar med andra ämnen eller med till exempel ljus, vilket tillsammans ger en oväntad effekt.
  • Märkningen av produkten och informationen i säkerhetsdatabladet är felaktig och produkten hanteras därför felaktigt eller utan nödvändiga skyddsåtgärder.

I alla dessa situationer kan den som arbetar med det kemiska ämnet eller produkten få besvär eller till och med bli sjuk.

Vad kan man göra om man får besvär och misstänker att det beror på ett kemiskt ämne eller en kemisk produkt?

  1. Ta besvären på allvar. Beskriv besvären och när de uppkommer. Är det till exempel i samband med vissa arbetsuppgifter eller vid vistelse i vissa lokaler? När försvinner besvären? På helger eller under semestern?
  2. Vi människor kan uppleva besvär, men med våra sinnen kan vi inte avgöra vad som orsakar besvären. Ofta drar vi slutsatser, men slutsatserna behöver inte alltid vara riktiga. Utgå därför förutsättningslöst från besvären när ni undersöker vad ni kan göra åt dem, och inte från det som ni tror är orsaken till problemet.
  3. Om ni misstänker att en viss produkt är orsak till problemen, ta kontakt med tillverkaren eller leverantören och diskutera om produkten kan vara orsak till de upplevda besvären.
  4. Om ni misstänker att informationen om en produkt inte är korrekt, läs mer på sidan Kontroll av om säkerhetsdatablad ger rimligt korrekt information.
  5. Ta kontakt med till exempel företagshälsovården eller med en Yrkes- och miljömedicinsk klinik, för att få hjälp av experter att reda ut vad som kan vara orsak till besvären. Denna typ av utredning kräver ofta att både kemister och läkare kopplas in.

Det finns många skäl till att man får besvär av kemiska ämnen. De flesta besvär med kemiska ämnen beror dock inte på att riskerna är dåligt kända utan på att kemikaliearbetet på arbetsplatsen inte fungerar tillräckligt bra. Det kan till exempel handla om att man inte läser säkerhetsdatablad, att riskbedömningar inte görs, att rekommendationer om skyddsåtgärder inte följs och att skyddsåtgärder som finns inte används alternativt inte används på rätt sätt.