Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll av uppföljning

  • Fungerar rapporteringen av olycksfall från anställda till chefer?
  • Fungerar rapporteringen av allvarliga tillbud från anställda till chefer?
  • Fungerar rapporteringen av arbetssjukdomar och misstänkta arbetssjukdomar från anställda till chefer?
  • Har alla arbetssjukdomar och olyckor som lett till minst en dags sjukfrånvaro eller bestående men följts upp?
  • Har tillbud och misstänkta arbetssjukdomar som hade kunnat leda till allvarliga skador följts upp?
  • Har de uppföljningar som gjorts visat på åtgärder som kan vidtas så att liknande händelser inte ska inträffa igen?
  • Har åtgärderna vidtagits eller lagts in i en handlingsplan så att de kommer att genomföras?
  • Har ni utan dröjsmål anmält eventuella olycksfall som lett till svårare personskada, som samtidigt drabbat flera arbetstagare eller som lett till dödsfall, till närmaste distrikt inom Arbetsmiljöverket?

Lagar och förordningar

Om uppföljning av tillbud och arbetsskador finns i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, § 9

Hitta på sidan