Hoppa till huvudinnehållet

Exempel - det lilla företaget

En person, en inköpsansvarig, gör inköp av alla kemiska produkter. Med en enda inköpare blir det lättare att samla in information och se till att inga nya produkter används utan att man diskuterat eventuella hälsorisker.

Den inköpsansvarige kontrollerar om produkten finns med i företagets kemikalieförteckning. Om den finns med, beställs produkten från samma leverantör alternativt från annan leverantör som säljer samma eller likvärdig produkt, med samma innehåll. Om innehållet inte är detsamma, räknas produkten som en helt ny produkt, se nedan.

Vid inköp av en helt ny produkt begärs säkerhetsdatablad i förväg. Produktens för- och nackdelar diskuteras av exempelvis arbetsledare och skyddsombud. Företagshälsovårdens arbetsmiljöingenjör anlitas vid behov. Ju större riskerna är med produkten, desto noggrannare diskuteras den innan inköp görs.

Om en ny produkt köps in, förs den in i kemikalieförteckningen. Säkerhetsdatabladet förs in bland övriga säkerhetsdatablad. Arbets- och skyddsinstruktioner för arbete med den nya produkten tas fram vid behov. Berörda anställda informeras.

Det behöver också finnas en kontroll av inköpta kemikalier/produkter i samband med att de levereras. När en kemisk produkt levereras är det bra att

  • stämma av mot förteckningen, för att kontrollera att produkten finns med i förteckningen och att det är rätt produkt, t ex att produktnamnet stämmer
  • alternativt se till att ny produkt förs in i förteckningen
  • kontrollera att det finns ett säkerhetsdatablad (eller motsvarande information)