Hoppa till huvudinnehållet

Kemikalieförteckning - elektronisk

En elektronisk lista, e-förteckning, passar speciellt bra för företag med många kemiska produkter eller ämnen. En bra utformad e-förteckning ger snabbt och enkelt information om de kemiska produkter eller ämnen som används inom företaget, förutsatt att all personal som kan behöva informationen har tillgång till dator. Personalen kan när som helst hämta information om en produkt och skriva ut den.

En e-förteckning kan göras för hela eller delar av företaget och innehålla exempelvis:

  • Allmänna uppgifter om produkterna som till exempel produktnamn, CAS-nummer, produktens farlighetsklass och årliga mängder.
  • Länk till leverantörernas hemsidor.
  • Elektroniska säkerhetsdatablad (pappersversioner kan scannas in).
  • Befintliga arbets- och skyddsinstruktioner.
  • Information om produkter som innehåller ämnen på PRIO- eller begränsningslistorna och eventuellt länkar till dem.
  • Information om planer på produktbyten.

Observera att det finns krav på att även ämnen som bildas i verksamheten ska förtecknas. Fundera på hur ni vill förteckna dem och om det passar att föra in dem i den elektroniska förteckningen.

Förteckningen är tillräckligt bra om

  • den är indelad så att det är lätt att hitta i den, till exempel efter användningsområde eller avdelning
  • produktnamnet i förteckningen är samma som på förpackningen och i säkerhetsdatabladet
  • den innehåller uppgift om faroklass
  • kemiska produkter och ämnen som inte längre används har strukits ur listan.