Hoppa till huvudinnehållet

Kontroll att alla har rätt kunskap

Att de som arbetar med kemiska produkter och ämnen känner till riskerna med dem är förstås viktigt. Samtidigt kan det vara svårt att alltid veta att alla som kommer i kontakt med kemiska produkter verkligen har de kunskaper de borde ha.

Om ni vill kontrollera att alla kan det de behöver, kontrollera följande punkter:

Har alla den kunskap som behövs om de kemiska produkterna och ämnena?

Tänk speciellt på

 • de som själva arbetar med kemiska produkter
 • de som vistat i samma lokal som de kemiska produkterna används
 • de som tillfälligtvis arbetar med de kemiska produkterna
 • vikarier
 • tillfälligt anställda
 • praktikanter
 • inhyrd personal
 • reparatörer, städare m fl som vistas i lokalerna. En vanlig typ av olycka beror på att reparatörer gör ingrepp i processutrustning, tankar mm utan att först känna till risker och ha gjort de kontroller som krävs.

Att få utbildning är en sak – att ha lärt sig en helt annan. Kontrollera att de som arbetar med kemiska produkter verkligen har lärt sig det de behöver veta.

 • Vet alla vad faropiktogrammmen på förpackningarna betyder?
 • Vet alla hur man kan hitta information i säkerhetsdatabladen och var säkerhetsdatabladen finns?
 • Kan alla enkelt hitta ett säkerhetsdatablad när det behövs?
 • Vet alla vilka risker som finns med de kemiska produkter och ämnen som de arbetar med?
 • Vet alla vilka risker som är allvarligast?
 • Använder ni nya produkter? Vet i så fall alla som arbetar med dessa produkter vilka riskerna är och hur de ska skydda sig?

Lagar och förordningar

Enligt AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker, 13 § ska arbetsgivaren se till att de anställda känner till riskerna med de kemiska produkter de använder i arbetet och hur de ska skydda sig. Samma typ av krav finns i AFS 2001:1 Systematiskt  arbetsmiljöarbete, 7 §

Särskilda krav på utbildning finns i:

 

Hitta på sidan