Hoppa till huvudinnehållet

Anmälan

Anmälan till kommunen behövs om man till exempel använder större mängder miljöfarliga ämnen (som lösningsmedel, färg och lack eller olja) eller om man bedriver annan anmälningspliktig verksamhet.

Anmälan till kommunen ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler med mera som anmälan avser. Ta gärna kontakt med kommunens miljöförvaltning eller motsvarande och diskutera vilka uppgifter ni behöver lämna.