Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Metod – Ledning av vårt förändringsarbete

John Kotters 8-stegsmodell för förändring är ett bra verktyg för den som står inför att leda en förändringsprocess. Stegen beskriver centrala delar för framgångsrik ledning av förändringsarbete. Metoden ”Ledning av vårt förändringsarbete”, som beskriver de åtta stegen, ger dig och din arbetsgrupp stöd i hur ni kan stärka ert arbete. Fördjupad information finns i Kotters bok ”Leading change”.

  • Starta upp arbetet genom att bestämma vilket förändringsarbete ni i arbetsgruppen ska fokusera på och samtala kring.
  • Ta hjälp av faktabladet och arbetsbladet, som båda kortfattat tar upp Kotters modell, och gå tillsammans i arbetsgruppen igenom steg för steg. Markera resultaten i arbetsbladet.
    • Det fungerar bra
    • Det fungerar ganska bra men kan bli bättre
    • Det fungerar inte bra
  • Sammanfatta och kom överens om eventuella åtgärder.
  • Boka tid för uppföljning.