Hoppa till huvudinnehållet

Hälsofrämjande som affärsstrategi

Företag som ser hälsofrämjande arbete och ledarskap som en strategisk fråga ur ett organisatoriskt perspektiv, kan skapa framgång med hjälp av sitt arbetsmiljöarbete.

Det finns nämligen starka samband mellan arbetsmiljö och verksamhetsutveckling, människor som trivs och mår bra presterar helt enkelt bättre. En bra arbetsmiljö gör det också lättare att både behålla och rekrytera nya medarbetare. För att nå dit måste ert hälsofrämjande arbete tydligt bottna i er företagskultur, i såväl vision som värderingar.

Ni behöver tänka långsiktigt och ha ett genuint intresse för att era medarbetare ska må bra och känna delaktighet och engagemang i verksamheten. Här hittar du tips om hur du och din ledningsgrupp kan börja sortera och arbeta med frågorna.

Enkelt att börja med

Definiera och formulera

Gå igenom er affärsstrategi för att se hur ni beskriver det hälsofrämjande ledarskapet. Saknas beskrivningar – gör noteringar där det passar in och förbered för att förankra och utveckla dina idéer.

Vad är på gång?

Ta reda på och skriv ner de olika initiativ, aktiviteter och arbeten som pågår i organisationen som kan betraktas som hälsofrämjande. Fundera över hur insatserna hänger ihop med affärsstrategin.

Säkerställ introduktioner

Säkerställ att all information om organisationens hälsofrämjande arbete finns med som en del vid introduktion av nya chefer (och medarbetare). Om du upplever att det saknas information – gör noteringar där du tycker att det passar in och förbered nästa steg för förankring och arbete med att föra in informationen i introduktionen.

Metoder att använda för dig som chef och din ledningsgrupp. Välj dem ni tycker passar!

Mål, mått och uppföljning

Genom att tydliggöra hur det hälsofrämjande arbetet påverkar verksamhetens mål och mått (nyckeltal), kan du stärka det hälsofrämjande arbetets del i företagets affärsstrategi. Som stöd i arbetet kan du använda metoden ”Vår organisations mål, mått och vår uppföljning”.

Strategi och plan

Det är ofta lättare att konkretisera aktiviteter om man dokumenterar sina strategier och handlingsplaner. Använd gärna metoden ”Utveckling av vårt hälsofrämjande arbete” som stöd i arbetet med dokumentationen.

Konkretisera

Forskningsprojektet ”Hälsa och framtid” och boken ”Nycklar till friska företag" beskriver ett systematiskt förhållningssätt till ledarskap, kommunikation och delaktighet som centralt i friska företag. För att definiera och konkretisera kan du ta hjälp av metoden ”Konkretisera begreppen”.

Arbetet i gruppen

För att lyckas med hälsofrämjande arbete behöver du som ledare föra en kontinuerlig dialog med, och få med dig, dina medarbetare. Du kan ta hjälp av stegen i metoden ”Hälsofrämjande arbete i vår grupp”.

Hitta på sidan