Hoppa till huvudinnehållet

Chefens förutsättningar

Grunden för att kunna arbeta framgångsrikt med hälsofrämjande ledarskap är du själv och dina förutsättningar i organisationen.

Vet du vad du eventuellt bör utveckla för att bli en mer hälsofrämjande ledare? Det hälsofrämjande ledarskapet handlar till stor del om att inspirera andra. Att leda på ett sätt som främjar delaktighet och skapar förutsättningar för medarbetarna att arbeta i en hälsosam arbetsmiljö. Som chef kan du till exempel behöva tydliggöra vikten av återhämtning genom att själv visa vägen.

För att kunna inspirera måste du därför också kunna forma såväl din egen strategi som ditt förhållningsätt och dina förutsättningar.

För dig som vill utveckla ditt ledarskap i en mer hälsofrämjande riktning kan reflektion och sortering av perspektiv vara en hjälp. 

Enkelt att börja med

Reflektion

Reservera en halvtimme varje vecka, till exempel på fredagar, för att reflektera och sammanfatta veckan som varit. Vad har fungerat bra? Vad bör jag fokusera på att bibehålla och förstärka?

Uppmärksamma hälsofrämjande ledarskap

Uppmärksamma och notera saker i ditt eget ledarskap – och andras – som du tycker är viktigt i ett hälsofrämjande ledarskap.

Notera i din vardag

Ta för vana att notera saker i din vardag som stärker dina förutsättningar att vara en hälsofrämjande chef.

Metoder att använda för dig i din roll som chef. Välj dem du tycker passar!

Mål

Genom att ha en tydlig målbild för ditt arbete blir det lättare att följa upp vad du kan behöva utveckla eller förändra – och vad som redan löper på riktigt bra. Använd metoden ”Min målbild” för att skapa dig en tydlig målbild för ditt arbete.

Din arbetstid

Underlag för fördelning av arbetstid

Din arbetstid innehåller en rad olika delar och kategorier av arbetsuppgifter, fördelade över dagen, veckan, månaden och året. Använd metoden ”Min fördelning av arbetstid” för att skapa en bild av din arbetstid.

Under året brukar det finnas återkommande arbetsuppgifter. Ge dig själv kontroll genom att använda metoden ”Mitt årshjul” och göra en grov tidplan.

Stöd i chefsrollen

En viktig faktor i ditt arbete som hälsofrämjande chef är att du har rätt förutsättningar. Använd metoden ”Mitt stöd” för att kartlägga din situation och dina förutsättningar.

Karaseks och Theorells modell för krav, kontroll och stöd beskriver förhållandet mellan de yttre krav man ställs inför, den kontroll man upplever sig ha över situationer och stödet man har tillgång till. 

Öka medvetenheten om din egen situation genom att använda metoden ”Min balans mellan krav, kontroll och stöd”.

Prioriteringar

Underlag Prioritera arbetsuppgifter

Att synliggöra och sortera sina uppgifter är en hälsofrämjande åtgärd. President Dwight D. Eisenhowers tog fram en 4-fältsmetod för att bedöma hur viktig respektive bråttom en uppgift är. Använd metoden ”Prioritera bland mina arbetsuppgifter” som stöd för dina prioriteringar.

Framgångsfaktorer

I forskningsprojektet Hälsa och framtid och i boken Nycklar till friska företag, finns exempel på framgångsfaktorer i ledarskap. Använd metoden ”Framgångsfaktorer i ledarskapet” för att reflektera över dina styrkor och förutsättningar för utveckling.

Hitta på sidan