Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Min balans mellan krav, kontroll och stöd

Karaseks och Theorells modell för krav, kontroll och stöd beskriver förhållandet mellan de yttre krav man ställs inför, den kontroll man upplever sig ha över situationer och stödet man har tillgång till. Öka medvetenheten om din egen situation genom att använda metoden ”Min balans mellan krav, kontroll och stöd”.

 • Fundera över hur balansen mellan krav (svårighetsgrad), kontroll (kompetens) och stöd (socialt stöd) ser ut för dig. Vilken ruta symboliserar bäst din upplevelse?
  • Passiv – Låga krav och obetydliga utmaningar tillsammans med lågt beslutsutrymme och dålig kontroll gör ofta att du inte mår så bra.
  • Spänd – Höga krav och svag kontroll gör att du känner dig stressad och inte mår så bra. För att uppleva bättre balans behöver du skapa bättre kontroll och beslutsutrymme.
  • Avspänd – Relativt låga krav och hög kontroll gör att du mår bra.
  • Aktiv – En bra balans mellan krav och kontroll ger förutsättningar för att må bra och prestera väl, du har vad man brukar kalla ”flow”.
 • Sammanfatta dina slutsatser och konkretisera om det är något du behöver göra för att utveckla dina förutsättningar.
 • Förankra hos din egen chef.
 • Följ upp dig själv. Boka en tid med dig själv för avstämning och för en löpande dialog med din chef.