Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Prioritera mellan mina arbetsuppgifter

Att synliggöra och sortera sina uppgifter är en hälsofrämjande åtgärd. President Dwight D. Eisenhowers tog fram en 4-fältsmetod för att prioritera bland arbetsuppgifterna. Den handlar om att bedöma hur viktig respektive bråttom en uppgift är. Använd metoden ”Prioritera bland mina arbetsuppgifter” som stöd för dina prioriteringar.

 • Lista några arbetsuppgifter.
 • Sortera in dina arbetsuppgifter, en efter en, i arbetsbladets olika rutor. Var du placerar dem beror på hur viktig respektive bråttom du anser att arbetsuppgiften är.
  • 1 = Viktig och bråttom
  • 2 = Viktig och mindre bråttom
  • 3 = Mindre viktig och bråttom
  • X = Mindre viktig och mindre bråttom
 • Reflektera över i vilken ordning du vanligtvis gör uppgifterna.
 • Är det någon skillnad i hur du hanterar uppgifterna idag och hur du utifrån sorteringen tänker att du skulle vilja prioritera bland uppgifterna? Om ja, i vad ligger skillnaden?
 • Vad behöver du arbeta mer med för att öka dina förutsättningar att prioritera bättre framöver?
 • Förankra hos din egen chef.
 • Följ upp dig själv. Boka en tid med dig själv för avstämning och för en löpande dialog med din chef.