Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Min årsplan

Under året brukar det alltid finnas vissa återkommande eller redan fastställda arbetsuppgifter – som du redan nu vet när de kommer att behöva genomföras. Ge dig själv kontroll genom att använda metoden ”Mitt årshjul” och göra en grov tidplan.

  • Fördela större arbetsuppgifter i årsplanen som du vet ligger framför dig, som verksamhetsplanering, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar …
  • Reflektera över om det finns perioder då arbetet hopar sig och vad du i så fall kan göra för att förändra situationen – till exempel genom att planera in arbetet vid något annat tillfälle, delegera till eller ta hjälp av andra.
  • Förankra hos din egen chef.
  • Följ upp ditt arbete, till exempel en gång i kvartalet. Titta tillbaka på den grova planen av din arbetstid och reflektera över hur det fungerat.
  • Gör eventuella justeringar i planeringen framåt och stäm löpande av med din chef.