Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Mitt stöd

En viktig faktor i ditt arbete som hälsofrämjande chef är att du har rätt förutsättningar, vilket bland annat handlar om tillgång till stöd. Använd metoden ”Mitt stöd” för att kartlägga din situation och dina förutsättningar.

 • Använd arbetsbladet och börja med att under respektive rubrik (längst till vänster) beskriva hur tillgången till olika stöd ser ut i din arbetsmiljö.
 • Gör en skattning av hur tillgången till stöd fungerar för dig.
  • Det fungerar bra
  • Det fungerar ganska bra men kan bli bättre
  • Det fungerar inte bra
 • Fundera över och notera under rubriken ”kommentar” (längst till höger) hur du ska bibehålla ditt stöd eller vad du behöver göra för att stärka stödet.
 • Förankra hos din egen chef.
 • Bestäm dig för när du ska följa upp dig själv. Boka en tid för avstämning i kalendern och för en löpande dialog med din chef.