Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Min målbild

Genom att ha en tydlig målbild för ditt arbete gör du det lättare att både se och följa upp vad du kan behöva utveckla eller förändra – och vad som redan löper på riktigt bra. Använd metoden ”Min målbild” för att skapa dig en tydlig målbild för ditt arbete.

 • Använd arbetsbladet och börja med att skriva ner din målbild.
 • Skriv sedan ner de delar som är viktiga för dig, till exempel:
  • Min roll och mitt uppdrag. Exempel: Min roll som chef är tydlig för mig och mina medarbetare.
  • Min ledarstil. Exempel: Jag är tillgänglig för mina medarbetare.
  • Min balans och hälsa. Exempel: Jag promenerar minst 40 minuter, tre dagar i veckan.
  • Mitt arbetssätt. Exempel: Jag involverar mina medarbetare för att skapa delaktighet och driv framåt.
 • Reflektera över vad du behöver göra/göra annorlunda i ditt arbete för att uppnå dina mål.
 • Förankra hos din egen chef.
 • Följ upp dina mål. Boka en tid med dig själv för avstämning.
 • Fira dina framgångar. Och fundera över om det är något i din målbild som du behöver förändra.
 • Fortsätt arbeta med avstämningar och för en löpande dialog med din chef.