Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Framgångsfaktorer i mitt ledarskap

I forskningsprojektet Hälsa och framtid och i boken Nycklar till friska företag, finns exempel på framgångsfaktorer i ledarskap. Använd metoden ”Framgångsfaktorer i ledarskapet” för att reflektera över dina styrkor och förutsättningar för utveckling.

 • Reflektera över ditt ledarskap, utifrån arbetsbladets olika områden.
 • Bedöm var du har dina styrkor respektive utmaningar och gör noteringar under rubriken ”kommentarer” (längst till höger), som stöd för framtida utvecklingsarbete.
  • Det fungerar bra
  • Det fungerar ganska bra men kan bli bättre
  • Det fungerar inte bra
 • Det är viktig att du är ärlig mot dig själv! Det gör det lättare att förstå vilka kompetenser och förutsättningar du kan behöva komplettera ditt ledarskap med.
 • Fundera över vad du kan göra för att stärka ditt ledarskap.
  • Hur kan du utvecklas vidare?
  • Vad behöver du i så fall göra?
 • Förankra hos din chef.
 • Boka i en tid i din kalender för att följa upp ditt arbete. Fira dina framgångar!
 • Gör eventuella justeringar och upprepa uppföljningen. För en löpande dialog med din chef.