Hoppa till huvudinnehållet

Delaktighet och arbetsklimat

För att skapa verksamheter med god energi är det viktigt att människor känner sig delaktiga, eftersom delaktighet ökar både vårt engagemang och vår vilja att bidra. I takt med det växer även vår känsla av gemensamt ansvar, vilket stärker förutsättningarna för ett positivt arbetsklimat.

En grundbult för delaktighet är att det finns förutsättningar för kommunikation. Det är också viktigt att kunna se hur olika erfarenheter och kompetenser bidrar med olika perspektiv – och hur de kan komplettera varandra. Det ger kraft och styrka i utveckling.

Enkelt att börja med

Laget runt

Gå laget runt vid era arbetsplatsträffar. Utrymme för alla att komma till tals är en grundförutsättning för att skapa hög delaktighet.

Möten

Var tydlig med vilka punkter som är rena informationspunkter och var det finns utrymme för dialog vid era gemensamma möten.

Variera och repetera

Använd och växla mellan olika sätt att kommunicera, till exempel mellan mejl och personliga samtal. Repetera gärna samma budskap i flera kanaler för att förstärka budskapet.

Metoder att använda för dig som chef tillsammans med dina medarbetare. Antingen enskilt som grund för dialog mellan medarbetare och chef eller som underlag för dialog med din arbetsgrupp, vid till exempel avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. Välj dem du tycker passar!

Kommunikationsforum

Genom att kartlägga dels vilka olika forum ni har för kommunikation och hur de kompletterar varandra, dels vilka frågor ni hanterar vid olika möten, kan ni ge er själva en utgångspunkt för hur ni kan utveckla och anpassa era kommunikationsvägar för att bättre passa era behov. Använd metoden ”Våra kommunikationsforum” som stöd i arbetet.

Kommunikationsvägar

Ju fler personer och grupper vi samarbetar med, desto fler kommunikationsvägar behöver vi hantera. Använd metoden ”Våra kommunikationsvägar” som utgångpunkt för att utforska era kommunikationsvägar och reflektera över hur de kan utvecklas.

Perspektiv

Olika perspektiv är en tillgång i utvecklingsarbete. Genom att använda metoden ”Våra olika perspektiv” kommer ni i arbetsgruppen att kunna öka kännedomen om varandras styrkor och perspektiv. Det kommer ni att ha stor hjälp av i ert utvecklingsarbete.

Idéer

Med en kultur och ett arbetsklimat som främjar idéer och förslag ökar förutsättningarna att känna delaktighet, liksom förutsättningarna att känna motivation och vilja att vara med och påverka. För att utveckla ert sätt att arbeta med något som börjar som en idé kan ni ta stöd i metoden ”Så här utvecklar vi våra idéer”.

Olika sätt att tänka

Edward de Bono skapade tankemetoden ”Six Thinking Hats” som en hjälp för att se olika perspektiv av ett område eller en idé. Varje hatt symboliserar ett specifikt perspektiv. Använd metoden ”Sex tänkande hattar” för att hitta fler sätt att komma vidare med en idé.

Hitta på sidan