Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Sex tänkande hattar

Edward de Bono skapade tankemetoden ”Six Thinking Hats” som en hjälp för att se olika perspektiv av ett område eller en idé. Varje hatt symboliserar ett specifikt perspektiv. Använd metoden för att hitta olika sätt att komma vidare med en idé.

 • Bestäm vilken idé eller fråga ni ska fokusera på.
 • Använd arbetsbladet och bestäm vem eller vilka som tar vilken hatt (perspektiv). (Metoden kan även användas vid enskilt arbete, där du själv tar hjälp av de olika hattarna för att se på något ur olika perspektiv.)
  • Vit hatt – Representerar information och fakta.
  • Röd hatt – Representerar känslor.
  • Gul hatt – Representerar positiva möjligheter som kan förklaras med logik.
  • Svart hatt – Representerar hot, hinder och risker som kan förklaras med logik.
  • Grön hatt – Representerar det kreativa, andra möjligheter och nya lösningar.
  • Blå hatt – Representerar processen. Den blå hatten kan med fördel användas av den som leder mötet för att se till att alla får komma till tals, konkretisera och sammanfatta.
 • Låt respektive ”hatt” tänka utifrån sitt specifika perspektiv och därefter sammanfatta sina tankar. Arbetet sker parallellt för alla hattar.
 • Låt sedan varje ”hatt” berätta vad den kommit fram till, utifrån det perspektiv den representerar.
 • Sammanfatta slutsatser och eventuella åtgärder efter arbetet med hattarna.
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsätta prata med varandra.