Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Våra olika perspektiv

Olika perspektiv är en tillgång i utvecklingsarbete. Genom att använda metoden ”Våra olika perspektiv” kommer ni i arbetsgruppen att kunna öka kännedomen om varandras styrkor och perspektiv. Det kommer ni att ha stor hjälp av i ert utvecklingsarbete.

 • Använd arbetsbladet och låt alla i arbetsgruppen fundera kring sina egna:
  • Kompetenser
  • Erfarenheter
  • Drivkrafter
  • Annat (lägg till om det är fler områden som är bra att beskriva)
 • Låt därefter var och en själv berätta om sitt perspektiv (kompetenser, erfarenheter, drivkrafter, annat). Gå laget runt i stor grupp eller välj att arbeta i mindre grupper.
 • Sammanfatta gruppens gemensamma perspektiv (kompetenser, erfarenheter, drivkrafter och annat), gemensamma framgångsfaktorer och eventuella åtgärder för att ytterligare kunna stärka dem.
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.