Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Våra kommunikationsvägar

Ju fler personer och grupper vi samarbetar med, desto fler kommunikationsvägar behöver vi hantera. Använd metoden ”Våra kommunikationsvägar” som utgångpunkt för att utforska era kommunikationsvägar och reflektera över hur de kan utvecklas.

  • Utgå från formeln i arbetsbladet och exemplet med en arbetsgrupp som har fyra andra grupper att samspela med. Enligt formeln N(N-1)/2 blir antalet kommunikationsvägar i exemplet tio stycken. N står för det totala antalet grupper.
  • Rita en karta över den egna arbetsgruppens viktigaste kontakter med intressenter och samarbetspartners, till exempel andra avdelningar inom företaget. Räkna sedan ut antalet kommunikationsvägar för gruppen.
  • Låt var och en reflektera över vad de uppfattar som styrkor i de olika kontakterna och kommunikationsvägarna och därefter beskriva sina reflektioner.
  • Be alla i gruppen fundera över och beskriva hur ni skulle kunna utveckla styrkorna ytterligare.
  • Sammanfatta slutsatser och eventuella utvecklingsåtgärder.
  • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.