Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Våra kommunikationsforum

Genom att kartlägga dels vilka olika forum ni har för kommunikation och hur de kompletterar varandra, dels vilka frågor ni hanterar vid olika möten, kan ni ge er själva en utgångspunkt för hur ni kan utveckla och anpassa era kommunikationsvägar för att bättre passa era behov. Använd metoden ”Våra kommunikationsforum” som stöd i arbetet.

 • Använd arbetsbladet och lista de forum ni använder för kommunikation, till exempel arbetsplatsträffar, informationsmöten, intranät, kickoff och medarbetarsamtal.
 • Beskriv vilket fokus ni har för respektive forum och vilka frågor eller ämnen ni hanterar var.
 • Ange hur ofta era olika möten infaller, det vill säga med vilken frekvens.
  Bedöm värdet av respektive forum genom att använda fältet för skattning.
  • Det fungerar bra
  • Det fungerar ganska bra, men kan bli bättre
  • Det fungerar inte bra
 • Skriv också korta minnesnoteringar för att se om det är något ni behöver utveckla för att ett forum bättre ska leva upp till era behov.
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.