Hoppa till huvudinnehållet

Återkoppling

Ett sätt för oss att utvecklas, både som individer och som grupp, är att arbeta med återkoppling. Återkopplingar kan relatera till mål och resultat – men även mjuka faktorer som bemötande, samspel etc. Genom att bygga in arbetssätt där feedback ingår som naturliga delar i vardagen, kan du skapa förutsättningar för lärande och utveckling.

När du väljer att arbeta med gruppens öppenhet ökar du förutsättningarna för dialog och förståelse för varandras perspektiv, vilket skapar goda möjligheter för bättre samspel i utvecklingsarbete. Det finns alltså mycket att vinna på att hitta bra vägar för dialogen och återkopplingen i era vardagliga strukturer och arbetssätt.

Här hittar du exempel på hur du kan arbeta tillsammans med din arbetsgrupp.

Enkelt att börja med 

Spelregler

Prata om på vilket sätt (spelregler) ni i arbetsgruppen ska ge och ta feedback. En bra ledstjärna för återkoppling är att ge positiv feedback i grupp och negativ feedback enskilt med den det gäller.

Leta efter guldet

Prata om hur ni uppfattar att ert arbete löpt på, fokusera på vad som fungerat bra och hur det skulle kunna bli ännu bättre. Leta helt enkelt fram guldklimparna – och gör mer av det som fungerar bra!

Saker i vardagen

Notera saker i vardagen, stort som smått, som du observerar i dina medarbetares arbete. Fokusera på sådant som fungerar bra, skriv ner dina iakttagelser och välj ett bra tillfälle för återkoppling.

Metoder att använda för dig som chef tillsammans med dina medarbetare. Antingen enskilt som grund för dialog mellan medarbetare och chef eller som underlag för dialog med din arbetsgrupp, vid till exempel avdelningsmöten och arbetsplatsträffar. ledningsgrupp. Välj dem du tycker passar!

Öppenhet

Johari fönster är ett verktyg som bland annat kan användas för att förbättra förmågan att kommunicera inom en grupp. 4-fältsmodellen, som har utvecklats av psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham, beskriver vikten av tydlighet och lyhördhet för att öka öppenheten i kommunikationen. Ökad öppenhet i samspel med andra skapar både bättre förståelse för och samarbete mellan gruppmedlemmar. Använd metoden ”Ökad öppenhet” som stöd i arbetet med att utveckla dynamiken i din arbetsgrupp. 

Feedback

Att ge och ta feedback är ett sätt att arbeta för att öka öppenheten. För att kunna ge relevant feedback behöver du veta vad dina medarbetare gör. Du behöver alltså ha en rutin för avstämning och bra arbetssätt för feedback. Vi människor reagerar olika när vi får feedback och ett vanligt sätt att beskriva det är med hjälp av den så kallade feedbacktrappan, som beskriver olika reaktioner i olika steg. Det är bra att träna på att både ge och ta emot konstruktiv feedback, använd gärna metoden ”Att arbeta med feedback” som stöd i arbetet.
 

Reflektion

Ett sätt att lära nytt är genom reflektion. Med hjälp av metoden ”Våra reflektioner” kan ni tillsammans i arbetsgruppen sammanfatta era reflektioner och slutsatser – för att därefter kunna använda resultatet för att stärka drivet i ert eget utvecklingsarbete.

Ansträngning och belöning

Att må bra på jobbet kräver att det finns balans mellan ansträngningen man lägger ner i arbetet och belöningen man får för mödan. Det måste helt enkelt finnas en ömsesidighet i arbetssituationen. Utifrån den grundtanken introducerade Johannes Siegrist ansträngnings–belöningsmodellen (ERI). Enligt modellen måste en ansträngning belönas såväl materiellt och socialt som psykologiskt på ett individuellt plan. Ta hjälp av metoden ”Vår balans mellan insats och belöning” för att öka medvetenheten kring insats och belöning.

Coachning

Genom ett coachande förhållningssätt kan personer och grupper få bättre förutsättningar för att komma till insikt, frigöra drivkraft och nå nya mål. För att utveckla din coachande förmåga – ta hjälp av metoden ”Coachande samtal”.

Hitta på sidan