Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Ökad öppenhet

Johari fönster är ett verktyg som bland annat kan användas för att förbättra förmågan att kommunicera inom en grupp. 4-fältsmodellen, som har utvecklats av psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham, beskriver vikten av tydlighet och lyhördhet för att öka öppenheten i kommunikationen.

Ökad öppenhet i samspel med andra skapar både bättre förståelse för och samarbete mellan gruppmedlemmar. Använd metoden ”Ökad öppenhet” som stöd i arbetet med att utveckla dynamiken i din arbetsgrupp.

 • Utgå från arbetsbladet om Johari fönster för att introducera övningen.
  • Öppna fältet – Det du och andra vet om dig kallas för det öppna fältet. Genom dialog kan du arbeta för att vidga fältet och på så sätt skapa ökad öppenhet i gruppen.
  • Fasaden – Det du vet om dig själv men inte visar andra kallas för fasaden. Genom att berätta saker om dig själv kan du både öka tydligheten kring dig själv och bidra till att öka öppenheten i gruppen.
  • Blinda fältet –Det du inte vet om dig själv men andra ser hos dig kallas för det blinda fältet. Med hjälp av frågor och lyhördhet kan du både minska ditt eget blinda fält och bidra till att öka öppenheten i gruppen.
  • Okända fältet – Det varken du eller andra runt omkring dig vet om dig kallas för det okända fältet. Genom att öka öppenheten kan ni minska det okända fältet, både för dig och för andra i arbetsgruppen.
 • För att öka öppenheten i arbetsgruppen, och på så sätt även förutsättningarna för bättre samarbete och samspel inom gruppen och i samspel med andra grupper, så behöver man ”fråga” och ”berätta”.
 • Fundera och formulera tillsammans några öppna frågor som ni tror kan öka gruppens öppenhet. Öppna frågor är frågor som man inte bara kan svara ja eller nej på – de börjar ofta på ord som vad, vem, vilka, när och hur. Till exempel: Vad jag inte tror andra vet om mig, min kompetens, mina erfarenheter som jag skulle vilja berätta om? Vad jag är nyfiken på att veta mer om er andra kring, till exempel vad gäller kompetens och erfarenhet?
 • Välj tillsammans ut de tre viktigaste frågorna och låt därefter alla i gruppen få tid att både tänka och förbereda sina ”svar”.
 • Låt sedan alla dela med sig av sina tankar till varandra. Gå laget runt i stor grupp eller välj att arbeta i mindre grupper.
 • Sammanfatta era slutsatser och eventuella åtgärder.
 • Följ upp tillsammans med gruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.