Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Våra reflektioner

Ett sätt att lära nytt är genom reflektion. Med hjälp av metoden ”Våra reflektioner” kan ni tillsammans i arbetsgruppen sammanfatta era reflektioner och slutsatser – för att därefter kunna använda resultatet för att stärka drivet i ert eget utvecklingsarbete.

  • Börja med att inom gruppen bestämma ett tidsperspektiv att utgå ifrån, det kan till exempel vara den senaste veckan, månaden eller kvartalet.
  • Utgå från arbetsbladet.
  • Låt alla i gruppen fundera individuellt kring frågorna i arbetsbladet.
  • Ta fråga för fråga och låt var och en berätta vad de funderat på enskilt.
  • Sammanfatta era insikter och slutsatser och spara dem till nästa tillfälle då ni arbetar med reflektion, lärande och utveckling.
  • Följ upp tillsammans med arbetsgruppen. Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.
Hitta på sidan