Hoppa till huvudinnehållet

Metod – Coachning

Genom ett coachande förhållningssätt kan personer och grupper få bättre förutsättningar för att komma till insikt, frigöra drivkraft och nå nya mål. För att utveckla din coachande förmåga – ta hjälp av metoden ”Coachande samtal”.

 • En av coachningens utgångspunkter är att du som coach ska bidra till att frigöra fokus, kraft och energi hos den du coachar. Den som blir coachad ska alltså själv hitta svaren, det är inte du som coach som ska ge råd. Din roll är att hjälpa den andra att hitta nya tankebanor. I samtalet bör du därför använda så kallade öppna frågor, det vill säga frågor som det inte enbart går att svar ja eller nej på utan som behöver utvecklas. Du kan dela upp samtalstiden i tre delar:
  • Inledning och fokus för samtalet – ca 20 % av tiden.
  • Coachande frågor och svar i samtalet – ca 60 % av tiden.
  • Avslut och sammanfattning av samtalet – ca 20 % av tiden.
 • Inled samtalet med att låta individen (eller gruppen) definiera vad som ska vara i fokus för samtalet. Du kan till exempel fråga: Vad vill du (eller ni) att vi ska prata om idag? Vad vill du (eller ni) fokusera på? Fortsätt sedan med att få individen (eller gruppen) att definiera målet med samtalet, till exempel genom att fråga: Vilket är ditt (eller ert) mål med samtalet kring den här frågan? Vad vill du (eller ni) att vi uppnår?
 • Genom att ställa fler öppna frågor och visa nyfikenhet kan du sedan coacha och hjälpa till att locka fram idéer om delmål, avgränsningar, aktiviteter etc. Sträva efter att använda öppna frågor som börjar med ord som vad, vem, vilka, när och hur. Till exempel:
  • Vad gör att du vill fokusera på det här ämnet? Vad handlar det om, berätta! Vad upplever du är utmaningen? Vad är dina tankar om vad du kan utveckla? Vad har du prövat tidigare?
  • Vem påverkar det? Vem kan påverka?
  • Vilka konsekvenser får olika tillvägagångssätt? Vilka tankar har du om alternativ?
  • När upplever du att det påverkar dig? När skulle du behöva göra eller ha ett annat förhållningssätt?
  • Hur ofta? Hur tror du att du skulle kunna utveckla?
  • (Tänk på att undvika frågor som börjar med ”varför”, eftersom de ofta gör att vi människor hamnar i försvarsposition. Ansträng dig för att utveckla din förmåga att i stället använda frågeorden ovanför.)
 • Avsluta samtalet genom att be individen (eller gruppen) att sammanfatta sina slutsatser och insikter tillsammans med eventuella åtgärder.Boka en tid för avstämning och se till att fortsatt föra en löpande dialog.